Gemeente Zuidhorn
Hooiweg 9
9801 AJ Zuidhorn
Postbus 3 9800 AA Zuidhorn
Contactpersoon: Bert Groenewolt
ยป Website

 

Zorg voor de samenleving van de gemeente Zuidhorn. De gemeente heeft taken op het gebied van onder meer burgerzaken, openbare orde en veiligheid, economische zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, milieu, cultuur, sport en recreatie.